OUR SERVICE

จัดหาสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก

ติดตั้งสื่อ POP ณ หน้าร้าน ที่ร่วมรายการ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย

ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการเข้าร่วมรายการ

ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างสื่่อประชาสัมพันธ์ของร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ

ร้านค้าที่เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย ทางบริษัทจะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ POP สำหรับวาง ณ จุดประชาสัมพันธ์ให้โดยไม่ต้องค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น

ต้องการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

ติดต่อ Callcenter 02 115 8760 , 089 476 0135

พิมพ์ชื่อร้าน จากนั้นกด 'Enter' เพื่อค้นหา

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า